OLBA’nın yayın hayatına başlamasını sağlamış olan ve her zaman desteklemiş bulunan Mersin Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI ve sayın eski rektörlerimize teşekkürü borç bilmekteyiz...

15 Aralık 2008 tarihinden itibaren ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX taranmaya başladı.

Aynı zamanda OLBA dergisi 2008 yılından bu yana EBSCO'da, 2006 yılından bu yana da TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanında taranmaktadır.

OLBA 2010 yılından bu yana PROQUEST tarafından taranmaya başlanmıştır.

OLBA, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kısaltmalar dizininde OLBA olarak yer almıştır.

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi 1998 yılında kurulmuştur. Olba süreli yayını, Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi’nin bilimsel dergisidir. Antik Çağ’da Kilikia olarak adlandırılan Mersin Bölgesi’nin arkeolojisi, Mersin Üniversitesi kuruluncaya değin arkeolojik açıdan az araştırılmış ve özellikle yayın olarak da ihmal edilmişti. Olba dergisi bu eksikliği gidermek ve bölge arkeolojisi ile Küçük Asya arkeolojisine yönelik çalışmaları yayınlamak amacıyla çıkartılmaya başlanmıştır. Olba, sadece bölgeye yönelik makaleleri yayınlamayıp Küçük Asya  genelindeki ve hatta Ortadoğu’ya yönelik, İ.Ö. 10. yüzyıldan İ.S. 7. yüzyıla kadar olan dönemi kapsayan çalışmaları değerlendirmeye alarak, aslında ülkemizdeki arkeolojik bilimsel yayınların sadece nicelik değil, nitelik olarak da artmasına hizmet etmeyi amaçlamıştır. Olba dergisi 1998 yılından bugüne değin (2014) 22 sayı çıkartmıştır.

OLBA'nın ilk sayısı T.C. Kültür Bakanlığının katkılarıyla Mersin Üniversitesi tarafından bastırılmıştır. Diğer sayılar Mersin Üniversitesi Rektörlüğünün maddi olanakları ile Çukurova Üniversitesi Matbaasında basılmıştır. Olba, 2003 yılından bu yana Mersin Üniversitesi Rektörlüğü adına Ege Yayıncılık tarafından basılmaktadır. Satış ve dağıtımı da aynı yayıncılık tarafından yapılmaktadır. Her sayı 500 adet olarak basılmaktadır.

Dergi; Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ve Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri), Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik ve Bizans Sanat Tarihi kapsamında özgün sonuçları içeren makaleleri yayınlamaktadır. Yeni malzeme veya görüşlerin bilimsel kriterlere uygun olarak aktarılması beklenmektedir. Yeni malzeme veya kazı sonuçlarını konu alan makalelerde de salt tanıtım yapılıp yoruma yer vermeyen makaleler kabul edilmemektedir.


Olba, Kilikia bölgesi (Alanya-İskenderun Körfezi arası) içinde bulunan Dağlık Kilikia (Alanya-Mersin arası) dahilinde  rahip – krallık ile yönetilen bir Hellenistik dönem territorium’unun ismidir. Olba,  Limonlu ve Göksu nehirleri arasındaki bu bölgenin (territorium’un) aynı zamanda yönetim merkezidir. Dergi’ye bu yönetim merkezinin adının verilmesi, Kilikia bölgesi arkeolojisinin tanıtılması amacıyla seçilmiştir.

Olba dergisine basılmak üzere gönderilen makaleler öncelikle özgünlükleri ve dergi kapsamına uygunlukları açısından editörler tarafından değerlendirilmektedir. İkinci aşamada makaleler, hakem formu ile iki veya üç hakeme yollanmaktadırlar. Düzeltme önerileri gelen makaleler, tekrar yazarlara yollanmakta; düzeltmeler yapıldığı takdirde kontrolleri için tekrar hakeme yollanmaktadırlar. Editörler tarafından son kez yapılan kontrollerden sonra Olba dergisi yazım kuralları ve diğer standartların sağlanması neticesinde makale basım için yayınevine yollanmaktadır. İngilizce ve Almanca makaleler de yayınlamaya özen gösteren dergide, Türkçe makalelerin yabancı dilde özetlerine önem verilmektedir. Bu açıdan da makaleler ayrıca titizlikle incelenmektedir. Makalelerin hakemler ve editörler tarafından incelenmesinin önemi, kısmen üniversitelerdeki atama ve yükseltme kaygısı ile makalelerden puan almak için en çok üreten Araştırma Görevlisi ve Yardımcı Doçent’lere de  fikirlerini yeniden gözden geçirme olanağı sunmasıdır. Bu anlamda Olba dergisi, puan toplamak için yazıların verildiği bir dergi olmayıp, genç bilim insanlarının desteklendiği bir platformdur. Olba dergisi bunun ötesinde deneyimlerinden yararlanmak istediği Doçent ve Profesör ünvanlı öğretim üyelerinin de makalelerinin sayısının artmasını istemektedir.

OLBA dergisinde makalesi yayımlanan her yazar, makalesinin baskı olarak ve elektronik ortamda yayımlanmasını kabul etmiş ve telif haklarını OLBA dergisine devretmiş sayılır. OLBA’da yayınlanacak makalelerin yazarlarının bu formu doldurarak ıslak imza ile yollamaları gerekmektedir.


TELİF HAKKI FORMUNU İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ....


Designed by Leo

OLBA’ya MARKA TESCİL BELGESİ

OLBA ismi Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan başvuru ile T.C. Türk Patent Enstitüsü’nden Marka Tescil Belgesi almıştır.  


OLBA isminin kullanım alanlarının sınırlandırıldığı listeye ulaşmak için lütfen tıklayınız...

BİLİM KURULU


 1. Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN

 2. Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU

 3. Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL

 4. Prof. Dr.  Marion MEYER

 5. Prof. Dr. Susan ROTROFF

 6. Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY

 7. Prof. Dr. İ. Hakan MERT

 8. Prof. Dr. Eda AKYÜREK-ŞAHİN

 9. Prof. Dr. Yelda OLCAY-UÇKAN

 1. Editors

 2. Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL

 3. Prof. Dr. Murat DURUKAN

 4. Prof. Dr. Gunnar BRANDS

 5. Yrd. Dr. Deniz KAPLAN