1. Olba 21


 2. Çırak, Asuman – Mustafa Tolga Çırak – Ahmet Cem Erkman

 3. Kelenderis Halkının Diş ve Çene Paleopatolojileri (Paleopathological Analysis of Teeth and Jaws Obtained from Kelenderis Excavations)


 4. Başoğlu, Okşan – Atakan Akçay – Pınar Gözlük Kırmızıoğlu - Simge Gökkoyun – Tuğçe Şener

 5. Diyarbakır/Aşağı Salat Höyüğü İskeletleri (The Skeletons of Diyarbakır/Aşağı Salat)


 6. Koparal, Elif

 7. Teos and Kyrbissos (Teos ve Kyrbissos)


 8. Aydınoğlu, Ümit

 9. Paslı: Dağlık Kilikia’da Bir Kırsal Yerleşimin Değişim Süreci (Paslı: The Process of Change of a Rural Settlement in Rough Cilicia)


 10. Okan, Emre

 11. Çeşme Müzesi’nde Bulunan Yayık Amphora Üzerine Düşünceler (Thoughts on the Churn Amphora Held in Çeşme Museum)


 12. Tekocak, Mehmet – K. Levent Zoroğlu

 13. Kelenderis’te Bulunan Bir Grup Roma Dönemi Ticari Amphorası ve Düşündürdükleri (A Group of Roman Transport Amphorae from Kelenderis and Some Thoughts on Them)


 14. Dündar, Erkan

 15. Roman Amphora Stamps from Patara (Patara’dan Roma Dönemi Amphora Mühürleri)


 16. Şimşek, Celal – Bahadır Duman

 17. Lykos Laodikeiası’ndan Bir Grup Yerel Üretim Kandil (A group of locally produced lamps from Laodikeia ad Lycum)


 18. Körsulu, Hatice

 19. Kappadokia Komanası Sigillataları (The Sigillata from Comana in Cappadocia)


 20. Bennett, Julian

 21. Agricultural Strategies and the Roman Military in Central Anatolia During the Early Imperial Period(Erken İmparatorluk Döneminde Orta Anadolu’da Tarımsal Stratejiler ve Roma Ordusu)


 22. Durukan, Murat – Deniz Kaplan – Ercan Aşkın

 23. Septimius Severus Döneminde Elaiussa Sebaste’nin Duraklaması, Korykos’un Yükselişi (Die Stagnation von Elaiussa Sebaste, der Aufstieg von Korykos zur Zeit des Septimius Severus)


 24. Lenger, Dinçer Savaş 

 25. Salamis’e Atfedilen Makedon Krali Bronzlar Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation of the Macedonian Royal Bronze Coins Which Have Been Attributed to Salamis)


 26. Baz, Ferit – Selçuk Seçkin

 27. Neue Grabinschriften aus Pylai in Bithynien(Bithynia’daki Pylai Kentinden Yeni Mezar Yazıtları)


 28. Keser-Kayaalp, Elif

 29. The Church of Virgin at Amida and the Martyrium at Constantia: Two Monumental Centralised Churches in Late Antique Northern Mesopotamia(Amida’daki Meryem Ana Kilisesi ve Constantia’daki Martyrium: Kuzey Mezopotamya’da Geç Antik Döneme Tarihlenen İki Anıtsal Mezar Kilise)


 30. Aydın, Ayşe

 31. Marmaris Müzesi’ndeki Ampullalar (The Ampullae at the Marmaris Museum)


 32. Özyurt-Özcan, Hatice

 33. Akyaka’daki Çatalçam Bazilikasına Ait Döşeme Mozaikleri(The Floor Mosaics of the Çatalçam Basilica in Akyaka)