1. Olba 23


 2. Tekin, Halil

 3. Yukarı Mezopotamya’nın İlk Boyalı Çanak-Çömlekleri: Hassuna, Samarra ve Halaf: Yeni Yorumlar ve Yaklaşımlar. Bölüm 1: Hassuna ve Samarra (The First Painted Potteries of the Upper Mesopotamia: Hassuna, Samarra and Halaf. New Interpretations and Approaches. Volume 1: Hassuna and Samarra)

 4. Ökse, A. Tuba

 5. Diyarbakır Kentinin En Eski Yerleşimi: İçkale’deki Amida Höyük (The Earliest Settlement of the City of Diyarbakır: Amida Höyük at İçkale)

 6. Çetin, Cengiz

 7. Isparta Müzesi’ne Ait Bir Grup Tunç Silah Hakkında Değerlendirme (A Research on a Group of Bronze Weapons in the Museum of Isparta)

 8. Arıcı, Sabri

 9. Phokaia’daki Palmiye Sütun Başlığı ve Kökeni (Das Palmenkapitell in Phokaia und seine Herkunft)

 10. Sarıkaya, Sevgi

 11. Daskyleion Dynastes’lik Sisteminde Artabazos’un Rolü (Artabazus’s Role in the Dascylium Dynastic Systems)

 12. Körsulu, Hatice

 13. Nagidos Kazısından Ele Geçen Klasik ve Hellenistik Dönem Kandilleri: Attika ve Yerel Üretimler (Klassische und Hellenistische Lampen von Nagidos: Attika und der lokalen Produktion)

 14. Yedidağ, Turgay Yaşar

 15. Dorylaion Kalıp Yapımı Kaseleri (Dorylaion Mold Made Bowls)

 16. Metin, Hüseyin – B. Ayça Polat Becks

 17. Burdur Müzesi Metal Kandilleri (Metal Lamps in the Burdur Museum)

 18. Aslan, Erdoğan

 19. Kekova Adası 2012-2013 Yılı Sualtı Araştırmalarında Bulunan Amphoraların Tipolojik Değerlendirmesi (Typological Assessment of the Amphorae Found in the 2012-2013 Kekova Island Underwater Survey)

 20. Çekilmez, Murat

 21. Hyllarima’dan Bir Grup Figürin (A Group of Figurines from Hyllarima)

 22. Uzunoğlu, Hüseyin

 23. Bursa Müzesi’nden Ölü Ziyafeti Sahneli Yeni Mezar Stelleri (New Funerary Inscriptions with ‘Totenmahlreliefs’ from the Museum of Bursa)

 24. Büyüközer, Aytekin

 25. Isauria Bölgesi’nden Bir Kaya Anıtı: Basamaklı Sunak mı? Mezar mı? (A Rock Monument from the Isauria Region: Is it a Stepped Altar or a Grave?)

 26. Bayram, Fahriye

 27. Hahuli Triptiği ve Martha-Maria Alania (The Triptych of Hahuli and Martha-Maria Alania)

 28. Aydın, Ayşe

 29. İzmir Arkeoloji Müzesi İle Tarih ve Sanat Müzesi’nde Bulunan Ampullalar (Ampullae Finds in the İzmir Archaeology and in the History and Art Museums)

 30. Yıldırım, Şener

 31. Side Müzesi’nden Bir Geç Antik Çağ Çeşmesi (A Late Antique Fountain from the Museum of Side)

 32. Westphalen, Stephan

 33. Die Kirche von Işıkkale (Işıkkale Kilisesi)

 34. Zangger, Eberhard – Serdal Mutlu

 35. Troia’daki Yapay Limanlar ve Su Mühendisliği: Bir Jeo-Arkeolojik Çalışma Hipotezi (Artificial Ports and Water Engineering at Troy: A Geo-Archaeological Working Hypothesis)