free site maker

OLBA

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Süreli Bilimsel Yayını

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezinin bilimsel süreli yayını OLBA, Anadolu, Akdeniz dünyası ve ilişkili bölgelere dair orijinal sonuçlar içeren Arkeolojik çalışmalara yer verir; 'Eski Çağ Bilimleri'ni birbirinden ayırmadan ve bir bütün olarak benimseyerek bilim dünyasına değerli çalışmalar sunmayı amaçlar.

OLBA DERGİPARK’ta-OLBA Süreli Yayını’nın indekslerde yer alan tüm sayıları 2019 yılı itibarıyle ULAKBİM-DERGİPARK’ta tam metin olarak ulaşılabilir durumdadır. 1998-2005 yılı sayıları anasayfanın altındaki "Taranmış Arşiv" başlığında; 2005'den günümüze kadarki sayılar ise anasayfanın sağında "Arşiv" başlığında toplanmıştır.

Olba süreli yayını Mayıs ayında olmak üzere yılda bir kez basılır. Yayınlanması istenilen makalelerin her yıl 31 Ağustos - 31 Ekim tarihleri arasında gönderilmiş olması gerekmektedir.

Yayın için değerlendirmeye alınacak makalelerde aşağıdaki kriterler gözetilir 

01.

Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ile Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri), Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi (İS 7. yüzyıla kadar) alanlarında yazılmış makaleler, yayın için değerlendirmeye alınır.

02.

Makaleler tanıtım veya katalog niteliklerinin ötesinde, araştırma sorusuna/problemine dayanmalı, somut kanıtlar ve tartışmalarla desteklenen, verilerin tartışıldığı ve bağlantıların kurulduğu içeriklere sahip olmalıdır. Tartışma içermeyen ve kontekslerinden kopuk şekilde ele alınan arkeolojik malzemeler, kataloglar, buluntu raporları, derleme yazılar değerlendirmeye alınmaz.

03.

Olba Dergisi, Arkeoloji bilim dalını temsil eden bilimsel bir süreli yayındır. Bu sebeple, verileri farklı bilim dallarının (Harita Mühendisliği, Mimarlık, Arkeometri, Jeofizik ve Antropoloji vb.) işbirliği ile oluşturulan çalışmaların makalelerinde, arkeolojik değerlendirmenin ön planda tutulması beklenir.

İndeksler

ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX-
OLBA süreli yayını 15 Aralık 2008 tarihinden itibaren ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX taranmaya başladı.

EBSCO
OLBA dergisi 2008 yılından bu yana EBSCO'da taranmaktadır.

TÜBİTAK-ULAKBİM
2006 yılından bu yana TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanında taranmaktadır.

PROQUEST
OLBA 2010 yılından bu yana PROQUEST tarafından taranmaya başlanmıştır.

Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kısaltmalar dizininde OLBA olarak yer almaktadır.

Yayın Süreci

Olba Süreli Yayınında basılmak üzere gönderilen makaleler  özgünlükleri ve dergi kapsamına uygunlukları açısından editörler tarafından değerlendirildikten sonra iki veya üç hakeme yollanmaktadırlar.

Düzeltme önerileri gelen makaleler, tekrar yazarlara yollanmakta; düzeltmeler yapıldığı takdirde kontrolleri için tekrar hakeme yollanmaktadırlar. Editörler tarafından son kez yapılan kontrollerden sonra Olba dergisi yazım kuralları ve diğer standartların sağlanması neticesinde makale basım için yayınevine yollanmaktadır.

İngilizce ve Almanca makaleler de yayınlamaya özen gösteren dergide, Türkçe makalelerin yabancı dilde özetlerine önem verilmektedir. Bu açıdan da makaleler ayrıca titizlikle incelenmektedir.

Editörler ve Bilim Kurulu

Editörler
•Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL
•Prof. Dr. Murat DURUKAN
•Prof. Dr. Gunnar BRANDS
•Doç.Dr. Deniz KAPLAN

Bilim Kurulu
•Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN
•Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU
•Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL
•Prof. Dr. Marion MEYER
•Prof. Dr. Susan ROTROFF
•Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY
•Prof. Dr. İ. Hakan MERT
•Prof. Dr. Eda AKYÜREK-ŞAHİN
•Prof. Dr. Yelda OLCAY-UÇKAN

Olba İsmi Tescillendi

OLBA ismi Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan başvuru ile T.C. Türk Patent Enstitüsü’nden Marka Tescil Belgesi almıştır. Buna gore OLBA ismi, • Kağıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç). • Plastik malzemeden mamül ambalajlama ve sarma malzemeleri. • Matbaa ve ciltleme malzemeleri. • Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler,
fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar. • Kırtasiye, büro, eğitim ve öğretim malzemeleri (mobilya ve cihazlar hariç). • Büro makineleri. • Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar. • Eğitim ve öğretim hizmetleri. • Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. • Spor, kültür ve eğlence merkezleri. • Dergi, kitap, gazete vb. yayımlama hizmetleri. • Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. • Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. • Fotoğrafçılık hizmetleri. • Tercüme hizmetlerinde
kullanılamaz.

Adres

Mersin Üniversitesi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Fen Edebiyat Fakültesi A Blok  
Çiftlikköy Kampüsü 33343 Mersin-TR

İletişim

Prof.Dr. Serra DURUGÖNÜL
Telefon: 0324 3610001/14730 
Email:    sdurugonul@gmail.com
              kaam@mersin.edu.tr