OLBA

Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi (KAAM) bilimsel süreli yayını OLBA,
Anadolu, Akdeniz dünyası ve ilişkili bölgelere dair orijinal sonuçlar içeren Arkeolojik çalışmalara yer verir; 'Eski Çağ Bilimleri'ni birbirinden ayırmadan ve bir bütün olarak benimseyerek bilim dünyasına değerli çalışmalar sunmayı amaçlar. 

Yayın Kriterleri

Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ile Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri), Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi (İS 7. yüzyıla kadar) alanlarında yazılmış makaleler, yayın için değerlendirmeye alınır.

Olba Dergisi, Arkeoloji bilim dalını temsil eden bilimsel bir süreli yayındır. Bu sebeple, verileri farklı bilim dallarının (Harita Mühendisliği, Mimarlık, Arkeometri, Jeofizik ve Antropoloji vb.) işbirliği ile oluşturulan makalelerde, arkeolojik değerlendirmenin ön planda tutulması beklenir.

Makaleler tanıtım veya katalog niteliklerinin ötesinde, araştırma sorusuna/problemine dayanmalı, somut kanıtlar ve tartışmalarla desteklenen, verilerin tartışıldığı ve bağlantıların kurulduğu içeriklere sahip olmalıdır. Tartışma içermeyen ve kontekslerinden kopuk şekilde ele alınan arkeolojik malzemeler, kataloglar, buluntu raporları, derleme yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir.

Makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığından yazar(lar) sorumludur.

OLBA Dergisi yayın için ücret talep etmez. Dergide yayınlanan makalelere DergiPark üzerinden açık erişim sağlanmaktadır.

Olba Dergisi'nin etik ilkeleri için bk.
Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Değerlendirme Süreci

Olba dergisi Mayıs ayında olmak üzere yılda bir kez basılır. Yayınlanması istenilen makalelerin her yıl 31 Ağustos - 31 Ekim tarihleri arasında DergiPark'a yüklenmiş olması gerekmektedir.

Editör Değerlendirmesi

Olba Süreli Yayınında basılmak üzere gönderilen makaleler özgünlükleri ve dergi kapsamına uygunlukları açısından Editörler Kurulu tarafından değerlendirilir. Yayın kriterleri ve yazım kuralları açısından yayınlanması uygun bulunan makaleler Hakemlere yollanır. Aynı yazarın üst üste iki sayıda yayınının olması uygun bulunmamaktadır. 

Hakem Değerlendirmesi

Editör değerlendirilmesi olumlu olan makaleler  iki veya üç hakeme yollanmaktadırlar. Düzeltme önerileri gelen makaleler, tekrar yazarlara yollanmakta; düzeltmeler yapıldığı takdirde kontrolleri için tekrar hakeme yollanmaktadırlar. Editörler tarafından son kez yapılan kontrollerden sonra Olba dergisi yazım kuralları ve diğer standartların sağlanması neticesinde makale basım için yayınevine yollanmaktadır. 

Diğer Diller

İngilizce ve Almanca makaleler yayınlamaya özen gösteren dergide, Türkçe makalelerin yabancı dilde özetlerine önem verilmektedir. Bu açıdan da makaleler ayrıca titizlikle incelenmektedir.

OLBA indekslerde taranıyor

ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX- AHCI
OLBA dergisi 15 Aralık 2008 tarihinden bu yana ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX'de taranmaktadır.

EBSCO
OLBA dergisi 2008 yılından bu yana EBSCO'da taranmaktadır. 

TÜBİTAK-ULAKBİM
2006 yılından bu yana TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanında taranmaktadır. 

PROQUEST
OLBA 2010 yılından bu yana PROQUEST tarafından taranmaktadır. 

Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kısaltmalar dizininde OLBA olarak yer almaktadır.

Editörler ve Bilim Kurulu


Editörler
•Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL
•Prof. Dr. Ümit AYDINOĞLU
•Prof. Dr. Winfried HELD
•Doç.Dr. Deniz KAPLAN

Bilim Kurulu
Prof.Dr. Mehmet ÖZDOĞAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof.Dr. Marion MEYER (University of Vienna)
Prof.Dr. Hugh ELTON (Trent University)
Prof.Dr. Bilal SÖĞÜT (Pamukkale Üniversitesi)
Prof.Dr. Kutalmış GÖRKAY (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Atilla ENGİN (Gaziantep Üniversitesi)
Prof.Dr. Fatih ONUR (Akdeniz Üniversitesi)
Prof.Dr. Peter Louis M. TALLOEN (KU Leuven University)
Prof.Dr. Asnu BİLBAN YALÇIN (İstanbul Üniversitesi)
Prof.Dr. Gökhan COŞKUN (Dumlupınar Üniversitesi)Sıklıkla Sorulan Sorular

  • Makalemi Editörlerden birine mi yollamalıyım? Hayır. Makalelerin mutlaka  31 Ağustos - 31 Ekim tarihleri arasında DergiPark'a yüklenmiş olması gerekmektedir. Diğer türlü yollanan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • OLBA ne zaman yayınlanır? Olba dergisi her yıl Mayıs ayında olmak üzere yılda bir kez basılır. 
  • Makalem ile ilgili süreci nasıl takip edebilirim? Editörler Kurulu'nun değerlendirmesi hakkında yazarlara Kasım ayı içinde bilgi verilir. Hakem'e yollanan makaleler ile ilgili sürecin ise Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
  • OLBA'nın bir önceki sayısında makalem yayınladı. Yeni sayıya da makale yollayabilir miyim? Hayır. Aynı yazarın üst üste iki sayıda yayınının olması uygun bulunmamaktadır. Farklı ortak isimlerin olması durumunda da bu ilke geçerlidir.
  • Dergiye çok sayıda aynı alandan makale kabul edilir mi? Olba, Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ile Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri), Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi alanlarında makaleler yayınlamaktadır. Aynı alandan çok sayıda makale gelmesi durumunda Editörler Kurulu tarafından değerlendirme yapılır.
  • Makalem kaç sayfa olmalı? Makalelerin yaklaşık 6000 kelime olması beklenmektedir (özet, kaynakça, dipnot dahil). Figürler toplam 10 adet civarında olmalıdır.
OLBA İSMİ TESCİLLENDİ

OLBA ismi Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan başvuru ile T.C. Türk Patent Enstitüsü’nden Marka Tescil Belgesi almıştır. Buna gore OLBA ismi, • Kağıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç). • Plastik malzemeden mamül ambalajlama ve sarma malzemeleri. • Matbaa ve ciltleme malzemeleri. • Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar. • Kırtasiye, büro, eğitim ve öğretim malzemeleri (mobilya ve cihazlar hariç). • Büro makineleri. • Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar. • Eğitim ve öğretim hizmetleri. • Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. • Spor, kültür ve eğlence merkezleri. • Dergi, kitap, gazete vb. yayımlama hizmetleri. • Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. • Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. • Fotoğrafçılık hizmetleri. • Tercüme hizmetlerinde kullanılamaz.

© Copyright 2023 Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi. Tüm hakları saklıdır.

Built with ‌

HTML Website Generator