OLBA

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Süreli Bilimsel Yayını

free amp templates
  1. ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX- OLBA süreli yayını 15 Aralık 2008 tarihinden itibaren ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX taranmaya başladı.
  2. EBSCO- OLBA dergisi 2008 yılından bu yana EBSCO'da taranmaktadır.                                                                                     
  3. TÜBİTAK-ULAKBİM-2006 yılından bu yana TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanında taranmaktadır.                 
  4. PROQUEST- OLBA 2010 yılından bu yana PROQUEST tarafından taranmaya başlanmıştır.                                                 
  5.  Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kısaltmalar dizininde OLBA olarak yer almaktadır.
Adres

Mersin Üniversitesi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Fen Edebiyat Fakültesi A Blok  
Çiftlikköy Kampüsü 33343 Mersin-TR

İletişim

Prof.Dr. Serra DURUGÖNÜL
Telefon: 0324 3610001/14730 
Email:    sdurugonul@gmail.com
              kaam@mersin.edu.tr