free bootstrap theme

OLBA

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Süreli Bilimsel Yayını

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezinin bilimsel süreli yayını OLBA, Küçük Asya, Antik Akdeniz coğrafyası ve bağlantılı bölgelerdeki Arkeolojik çalışmaları değerlendirmeye almaktadır. Dergi; Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ve Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri), Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi kapsamında özgün sonuçları içeren makaleleri yayınlamaktadır. Makalelerin bir bilimsel probleme çözüm arayışı ve önerisi sunmaları yayınlanmaları için tercih sebebidir. Olba her yıl Mayıs ayında yayınlanmaktadır. Bu nedenle makaleler en geç Aralık ayına kadar yollanmalıdır.
OLBA DERGİPARK’ta-OLBA Süreli Yayını’nın indekslerde yer alan tüm sayıları 2019 yılı itibarıyle ULAKBİM-DERGİPARK’ta tam metin olarak ulaşılabilir durumdadır. 1998-2005 yılı sayıları anasayfanın altındaki "Taranmış Arşiv" başlığında; 2005'den günümüze kadarki sayılar ise anasayfanın sağında "Arşiv" başlığında toplanmıştır.
Adres

Mersin Üniversitesi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Fen Edebiyat Fakültesi A Blok  
Çiftlikköy Kampüsü 33343 Mersin-TR

İletişim

Prof.Dr. Serra DURUGÖNÜL
Telefon: 0324 3610001/14730 
Email:    sdurugonul@gmail.com
              kaam@mersin.edu.tr