OLBA

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Süreli Bilimsel Yayını

free website maker

Editörler

•Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL
•Prof. Dr. Murat DURUKAN
•Prof. Dr. Gunnar BRANDS
•Doç.Dr. Deniz KAPLAN

Bilim Kurulu

•Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN
•Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU
•Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL
•Prof. Dr. Marion MEYER
•Prof. Dr. Susan ROTROFF

•Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY
•Prof. Dr. İ. Hakan MERT
•Prof. Dr. Eda AKYÜREK-ŞAHİN
•Prof. Dr. Yelda OLCAY-UÇKAN

Adres

Mersin Üniversitesi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Fen Edebiyat Fakültesi A Blok  
Çiftlikköy Kampüsü 33343 Mersin-TR

İletişim

Prof.Dr. Serra DURUGÖNÜL
Telefon: 0324 3610001/14730 
Email:    sdurugonul@gmail.com
              kaam@mersin.edu.tr