OLBA

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Süreli Bilimsel Yayını

free one page site templates

Yazım Kuralları

-Makaleler,Word ortamında yazılmış olmalıdır.
-Metin 10 punto, özet, dipnot, katalog ve kaynakça 9 punto olmak üzere yazımlarda Times New Roman (PC ve Macintosh) harf karakteri kullanılmalıdır.
-Dipnotlar her sayfanın altına verilmeli ve makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlemelidir.
-Metin içinde bulunan ara başlıklarda küçük harf kullanılmalı ve koyu (bold) yazılmalıdır. Bunun dışındaki seçenekler (tümünün büyük harf yazılması, alt çizgi yada italik) kullanılmamalıdır.
-Metin içerisinde her noktalama işaretinden sonra bir tab boşluk bırakılmalıdır.
-Cümle içerisinde veya cümle sonunda yer alan dipnot numaralarının hepsi noktalama (nokta ya da virgül) işaretlerinden önce yer almalıdır.
-Metin içerisinde yer alan ‘fig’ ibareleri parantez içerisnde verilmeli; fig. ibaresinden sonra bir tab boşluk bırakılmalıdır (fig. 3). İkiden fazla ardışık figür belirtiliyorsa iki rakam arasına boşluksuz kısa tire konmalıdır (fig. 2-4). Ardışık değilse, sayılar arasına nokta konmalı ve bir tab boşluk bırakılmalıdır (fig. 2. 4).
-Bibliyografya ve Kısaltmalar bölümünde bir yazar iki soyadı taşıyorsa bunlar arasında boşluk bırakmaksızın kısa tire kullanılmalıdır (Dentzer-Feydy). Yayın birden fazla yazarlıysa her yazardan sonra bir boşluk, uzun tire ve boşluk şeklinde yazılmalıdır (Hagel - Tomaschitz).
-Bibliyografya ve Kısaltmalar bölümü makalenin sonunda yer almalı, dipnotlarda kullanılan kısaltmalar burada açıklanmalıdır. Dipnotlarda kullanılan kaynaklar kısaltma olarak verilmeli, kısaltmalarda yazar soyadı, yayın tarihi, sayfa (ve varsa levha ya da resim) sıralamasına sadık kalınmalıdır. Sadece bir kez kullanılan yayınlar için bile aynı kurala uyulmalıdır.


-Bir başka kaynaktan alıntı yapılan figürlerin sorumluluğu yazara aittir, bu sebeple kaynak belirtilmelidir.
-Tüm resim, çizim ve haritalar için sadece "fig" kısaltması kullanılmalı ve figürlerin numaralandırılmasında süreklilik olmalıdır. Levha numarası editörler tarafından verilecektir. Bu sebeple levha, Resim, Çizim, Şekil, Harita ya da bir başka ifade veya kısaltma kesinlikle kullanılmamalıdır.
-Makale metninin sonunda figürler listesi yer almalıdır.
-Metin yukarıda belirtilen formatlara uygun olmak kaydıyla 20 sayfayı geçmemelidir. Figürlerin toplamı 10 adet civarında olmalıdır.
-Makaleler Türkçe, İngilizce veya Almanca yazılabilir. Türkçe yazılan makalelerde yaklaşık 500 kelimelik Türkçe ve İngilizce yada Almanca özet kesinlikle bulunmalıdır. İngilizce veya Almanca yazılan makalelerde ise 500 kelimelik Türkçe ve İngilizce veya Almanca özet bulunmalıdır.
-Özetin altında, Türkçe ve İngilizce veya Almanca olmak üzere altı anahtar kelime verilmelidir.
-Makale içindeki özel karakterler için kullanılan fontları da CD'ye yüklenerek yollanmalıdır.
-Figürler CD'ye yüklenmelidir: Çözünürlük 300 dpi; format tif veya jpeg olmalıdır.
-Resim çıktıları alınarak, resim düzenlemesi örneği (layout) yapılmalıdır.
-Bir orijinal ve bir kopya olmak üzere toplamda iki adet metin ve figür çıktısı, ayrıca bunların yüklü olduğu bir adet CD gönderilmelidir. Ayrıca yayınlanması istenen metnin ve resimlerin --.pdf formatındaki tasarımının da CD içerisine eklenmesi gerekmektedir.

Bibliyografya (kitaplar için):
Richter 1977..........Richter, G., Greek Art, NewYork
Bibliyografya (Makaleler için):
Corsten 1995..........Corsten, Th., "Inschriften aus dem Museum von Denizli", Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi III, 215-224, Lev. LIV-LVII
Dipnot (kitaplar için) Richter 1977, 162, res. 217
Dipnot (Makaleler için) Oppenheim 1973, 9, lev.1
Diğer kısaltmalar
age. adı geçen eser
yak. yaklaşık
ay. aynı yazar
v.d. ve diğerleri
vd. ve devamı
y. dn. yukarı dipnot
dn. dipnot a.
dn. aşağı dipnot
bk. bakınız

Adres

Mersin Üniversitesi
Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Fen Edebiyat Fakültesi A Blok  
Çiftlikköy Kampüsü 33343 Mersin-TR

İletişim

Prof.Dr. Serra DURUGÖNÜL
Telefon: 0324 3610001/14730 
Email:    sdurugonul@gmail.com
              kaam@mersin.edu.tr